FYSIOTERAPI

Vår behandlingsform innebærer et nært samarbeid pasient – terapeut. Vi ser pasienten i et helhetlig perspektiv fysisk, psykisk og sosialt. Etter en undersøkelse kommer vi i fellesskap fram til mål og tilpasset behandlingsopplegg. Behandlingen kan være bløtdels-behandling, mobilisering av ledd, avspenning, tilpassede øvelser for bedring av funksjon, veiledning og samtale.

Behandlingen skjer i lukkede behandlingsrom og ut i våre godt utstyrte treningssal.

Våre fysioterapeuterer Bjørn og Frøydis.

Åpningstider med adgangskort
Mandag til Fredag
06.00 - 22.00

Lørdag og Søndag
08.00 - 22.00

Treningen må avsluttes til kl 23.00, og lokalene må forlates fordi Havnesenteret stenges.

Resepsjonen er bemannet
Mandag
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00

Tirsdag
18.00 - 20.00

Onsdag
09.00 - 13.00
18.00 - 20.00

Torsdag
09.00 - 12.00
18.00 - 20.00

Fredag
09.00 - 13.00

E-Post
post@fasttrening.no
Telefon
74 36 15 15