1. Medlemskap gjelder for den perioden som er avtalt i kontrakten. Ved ordinært medlemskap er det ved første gangs medlemskap en bindingstid på 12 måneder. Oppsigelsestid er 1 måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten Medlemskontrakten kan stanses hvis medlemmet av dokumenterbare grunner ikke kan trene ved FAST Rørvik AS (svangerskap, sykdom eller flytting). Ferieavvikling gir ikke rett til midlertidig stans og betalingsfritak i forbindelse med ferieavvikling. Innenfor bindingstiden vil det ikke forekomme prisendring. Når bindingstiden er utløpt, vil medlemsforholdet fortsette inntil det foreligger skriftlig oppsigelse fra en av partene.

 2. Betaling av treningsavgift skal skje innen den 25. inneværende måned. Medlemmet kan bil avvist og adgangskortet vil ikke fungere fra den første i påfølgende måned ved ubetalt treningsavgift.

 3. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.

 4. Denne medlemskontakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.

 5. Medlemmet bekrefter at hun/han er helsemessig skikket til å benytte treningssenteret.

 6. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg et hvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.

 7. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt treningsavgift.

 8. Treningstilbudet kan endres etter forvarsel til medlemmer.

 9. FAST Rørvik har en nulltoleranse for bruk av dopingmidler . Som medlem bekrefter du at du ikke bruker noen form for stimuli eller doping som står oppført under Antidoping Norges sin liste. Ved besittelse av, bruk av eller berettiget mistanke om bruk av dopingmidler forbeholder FAST retten til å bringe medlemskapet til opphør med øyeblikkelig virkning. Overtredelse medfører også en utelukkelse i 24 måneder

  • Murmur of unknownphosphodiesterase V (PDE V), has been approved in How does cialis work?.

  . Da uten plikt til å refundere innbetalt treningsavgift.


Åpningstider med adgangskort
Mandag til Torsdag
06.00 – 22.00
Fredag
06.00-20.00
Lørdag
08.00-20.00
Søndag
08.00-22.00

Treningen skal avsluttes til kl 2200 mandag til torsdag og søndag, og til kl 2000 fredag og lørdag.

Dørene låses for inngang 30 minutter før stengetid.

Resepsjonen er bemannet
Mandag
09.00 – 13.00
18.00 – 20.00

Tirsdag
09.00 – 13.00
18.00 – 20.00

Onsdag
09.00 – 13.00
18.00 – 20.00

Torsdag
09.00 – 13.00
18.00 – 20.00

Fredag
09.00 – 13.00

Havnegata 3C – 2 etg.

E-Post
post@fasttrening.no

Telefon
47 66 89 50